Monday, August 30, 2010

Support Russian anti-fascists in the fight for the Khimki forest

Forwarded message (in Swedish below)

This has today been sent to several political weeklies in Sweden...

The news that President Medvedev have ordered a halt to the highway
construction through the Khimki forest close to Moscow until further
investigation has been made has taken the environmental movement by surprise
on Thursday. The fight against corruption behind the project and to increase
political pressure in seemingly hopeless situations has been very hard.
Chief editor Mikhail Beketov for a local newspaper who stood on the
barricades against the highway and the corrupt politicians in Khimki was
attacked and injured for life with one leg and several fingers amputated and
his ability to speak lost. Anarchists have collectively been assigned the
blame for a direct action against the center of the political corruption in
Khimki and are now hunted by the police with torture. Witnesses said as
according to the relief organizayion Anarchist Black Cross of Moscow that
Nikita Nikolaevich Chernobaev in the hand of FSB security service suffered
blows to the head and other parts of the body, dressed head
bag and blocked the air for breathing. Thus he was forced to make
confessions of guilt and self-testimony of others participating in the
campaign against Khimki's town hall.

Many more than the anarchists are currently threatened in the witch hunt in
the attempt to demonstrate the ability to act in the State response to the
action against the Khimki town hall, an action not directed against persons
but resulting in damage in the form of graffiti against deforestation, a few
broken windows and a door broken up. People who police think may have had
contact with anarchists who may have had with the action to do have their
computers seized and are taken to hearing. Many are afraid for both their
own sake and their families far beyond anarchist circles. Not least are the
journalists who interviewed anarchists who participated in the operation
vulnerable. Biggest is the fear for the destiny of Alexei Gaskarov and Maxim
Solopov who were arrested and then detained against normal procedure in
realtion to the action against the town hall. The two known representatives
of Antifa in Moscow, as the largest anarchist movement in Russia is called,
could easily be found by the police but no evidence that they participated
in the action was proposed as the basis for their detention which made
several human rights organizations reacting strongly against the arrest. The
two Anti-fascists have been lost to an unknown location and there is great
concern for what as happened to them.

Solidarity with anti-fascists and other victims of repression in
connection with the defense of Khimki forest is now important for both
democratic reasons and for protecting the Khimki forest permanentely.

Read more in Friends of the Earth Sweden statement: Khimkiskogen have
rescued - Save now also activists! On www.mjv.se. You can also join the
facebook groups Khimki Defense Of The Forest,
http://www.facebook.com/?sk=ru #! / pages /
Zasita-Himkinskogo-lesa-Defense-of-the-Khimki-Forest/152500571430115? ref =
ts and Freedom for Russian antifascists Alexei Gaskarov & Maxim Solopov!
http://www.facebook.com/?sk=ru #! / group.php? gid = 123233894390151 & ref =
ts where much of the material is in English. With the help of Google
translation function can also be passably read Russian texts.
A background article on why the need for solidarity with links can be found
at social forum journey blog on www.aktivism.info where more material on
Khimki conflict will be posted.

Tord Björk, active in the Friends of the Earth Sweden

Few minor corrections

>The two
> known representatives of Antifa in Moscow, as the largest anarchist

I would not call Antifa in Russia an anarchist organisation. There are many
anarchists, but in many regions (including Moscow), they are a minority.
Russian Antifa has people with a wide variety of opinions, from anarchists
and socialists to liberals and even conservatives, practically anything else
except fascists. From the arrested, Gaskarov considers himself as anarchist
and Solopov as leftist.

> movement in Russia is called, could easily be found by the police but no
> evidence that they participated in the action was proposed as the basis for
> their detention which made several human rights organizations reacting
> strongly against the arrest. The two Anti-fascists have been lost to an
> unknown location and there is great concern for what as happened to them.

Their location is not unknown, they are held in Mozhaisk remand prison in
Moscow region. This far they have not wanted to have the mail addresses
published.

Below in Swedish


Stöd ryska antifascister i kampen för Khimkiskogen


Nyheten om att president Medvedev beordrat stopp för motorvägsbygget genom
Khimkiskogen vid Moskva till dess att ytterligare prövning genomförts tog
miljörörelsen med överraskning i torsdags. Kampen mot korruptionen bakom
projektet och för att öka det politiska trycket i till synes hopplösa lägen
har varit mycket hård. Chefredaktören Michail Beketov för en lokaltidning
som stått på barrikaderna mot motorvägen och de korrupta politikerna i
Khimki attackerades och skadades för resten av livet med ett ben och flera
fingrar amputerade och förlorad talförmåga. Anarkister som kollektivt
tillskrivs skulden för en direkt aktion mot den korrupta politiska maktens
centrum i Khimki jagas nu av polisen med tortyr. Vittnen uppger enligt
hjälporganisationen Anarkistiska Svarta Korset i Moskva att Nikita
Nikolaevich Chernobaev av säkerhetstjänsten FSB utsatts för slag mot
huvudet och andra delar av kroppen varpå en huva träddes över huvudet och
lufttillförseln stoppades för att framtvinga bekännelse om egen skuld och
vittnesmål om andras deltagande i aktionen mot Khimkis kommunalhus.

Många fler än anarkister drabbas nu i den klappjakt som pågår för att
uppvisa handlingskraft i statens reaktion på aktionen mot kommunalhuset som
inte riktade sig mot personer men ledde till skador i form av graffitti mot
skövlingen av skogen, ett fåtal krossade fönster och en uppbruten dörr.
Personer som polisen kan tänka sig haft kontakt med anarkister som kan ha
haft med aktionen att göra får sina datorer beslagtagna och blir tagna till
förhör. Många är rädda för sig och sina familjer långt utanför
anarkistkretsarna. Inte minst blir journalister som intervjuat anarkister
som deltagit i aktionen utsatta. Störst är oron för Alexei Gaskarov och
Maxim Solopov som greps och sedan häktades utan normal bevisföring först av
alla efter aktionen mot kommunalhuset. De två är kända företrädare för
antifas i Moskva som den största anarkiströrelsen kallas i Ryssland och
kunde därför lätt hittas av polisen men några bevis för att de deltagit i
aktionen lades inte fram som grund för häktningen vilket flera
organisationer för mänskliga rättigheter kraftigt reagerat mot. De två
antifascisterna har försvunnit till okänd plats och oron är stor för vad
som lkffrskett med dem.

Solidaritet med antifascister och andra som drabbas av förföljelser i
samband med försvaret av Khimkiskogen är nu viktigt både av demokratiska
skäl och för att skyddet av Khimkiskogen ska bli bestående.

Läs mer iMiljöförbundet Jordens Vänners uttlalande: Khimkiskogen har
räddats ­ Rädda nu också aktivisterna! På www.mjv.se. Du kan också gå med i
facebookgrupperna Defence of the Khimki Forest,
http://www.facebook.com/?sk=ru#!/pages/Zasita-Himkinskogo-lesa-Defence-of-th

e-Khimki-Forest/152500571430115?ref=ts och Freedom for Russian antifascists
Alexei Gaskarov & Maxim Solopov!
http://www.facebook.com/?sk=ru#!/group.php?gid=123233894390151&ref=ts där
mycket av materialet är på engelska. Med hjälp av googles
översättningsfunktion kan man också hjälpligt läsa ryska texter.
En bakgrundsartikel om varför solidaritet behövs med länkar finns på
bloggen social mforum journey på www.aktivism.info där mer material om
Khimkikonflikten kommer läggas upp.

Tord Björk, aktiv i Miljöförbundet Jordens Vänner

No comments: