Saturday, October 30, 2010

Petition for Mumia in turkish

from: isolation@post.com Oct. 29, 2010

Dear friends,
thanks a lot for the detailed information on the 9th November hearing.
We met Mumia's lawyer last weekend during a conference in Europe and promised him to
translate the petition
for Mumia into Turkish.
Maybe this petition is useful for all of you too, though I've already sent it to
Robert Bryan..

Greetings
SandraMumia Abu Jamal ve dünyada İdam cezasının kaldırılması

Sayın Barack Obama
ABD başkanı
Beyaz Saray
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20500


Sayın başkan;
İmza atan bizler, sizi Mumia Abu-Jamal ve dünyada idamla karşı karşıya kalan bütün
erkek, kadın ve çocukların idam cezasına karşı tavır almaya çağrıyoruz.
Bu cezalandırma biçimi uygar toplumlarda kabul edilemez ve insanlık onuruna
aykırıdır. (B.M. Genel Kurulu, İdam Cezasının uygulanmasına dair moratoryum, karar
62/149, 18 Aralık, 2007; yeniden doğrulandı, karar 63/168, 18 Aralık, 2008.)
Meşhur siyahi gazeteci ve yazar Abu-Jamal, 30 yıla yakın bir süredir Pennsylvania
eyaletinin ölüm listesinde bulunmaktadır. Mumia'nın kaderi, devletin ölüm sırasında
bulunan bir tutsak olarak doğrudan elinizde değilse de, sizden dünya düzeyinde bir
manevi lider olarak, onun ve tüm diğer idam cezaları üzerinde küresel bir moratoryum
için çağrıda bulunmanızı istiyoruz. Abu-Jamal ölüm cezasına ve insan hakları
ihllalerine karşı mücadelede dünya çapında bir sembol, "Sesi olmayanların Sesi"
haline gelmiştir. ABD'nın ölüm sırasında 3000'den fazla insanın bulunmasıyla
birlikte, dünyada 20.000'den fazla insan idamlarını bekliyor.
Abu-Jamal'ın 1982'deki ırkçılıkla lekelenmiş davası, tarihi polis rüşvetçiliği ve
ayrımcılıkla dolu Philadelphia bölgesinde görüldü. Nobel barış ödüllü Uluslararası
Af Örgütü, 'bu davanın birçok yönünün, adil yargılamayı teminat altına alan
uluslararası standartlara uygun olmadığını' tayin etti. "Mumia Abu-Jamal'ı yeniden
yargılanmasının sağlanması tamamen adaletin yararına olacaktır. Bu dava tamamen
uluslararası adalet standartlarına uygun olup, idam cezasına yeniden izin
vermemeli." (Terazide Bulunan bir Hayat - Mumia Abu-Jamal'ın Davası, Uluslararası Af
Örgütü, 2000; www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/001/2000).

(not: bu imza metni Mumia Abu-Jamal ve savunma avukatı Robert R. Bryan - San
Francisco - tarafından onaylandı.)

Metni imzalamak için: www.mumialegal.org


(not: bu imza metni Mumia Abu-Jamal ve savunma avukatı Robert R. Bryan - San
Francisco - tarafından onaylandı.)

Metni imzalamak için: www.mumialegal.org

No comments: